IB.ECO

Voor dé specialist in de hobbysector (outdoor: sier/groente tuin, indoor: sierteelt, stadslandbouw), groenvoorziening (outdoor: openbaar groen, sportvelden, parken, hovenierssector, indoor: vegetale muren) en de professionele sector (outdoor: akkerbouw, fruitteelt, indoor: tuinbouw)
– mochten wij het logo en huisstijl ontwikkelen.
Deze is op verschillende
communicatiestukken verwerkt